پایان نامه علوم انسانی

نمایش 1–16 از 38 نتیجه

 • ارزیابی میزان آمادگی استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر( TQM ) در سازمان تامین اجتماعی

  20,000 تومان 16,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پایان نامه کارشناسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با جرم

  20,000 تومان 18,000 تومان تعداد فروش : 0
 • عوامل موثر بر رضایت‌مندی شهروندان از نحوه ارائه خدمات امور آب و فاضلاب

  20,000 تومان 18,000 تومان تعداد فروش : 1
 • ارزیابی کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و کارکنان

  10,000 تومان 8,000 تومان تعداد فروش : 2
 • ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی

  20,000 تومان تعداد فروش : 1
 • تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

  20,000 تومان تعداد فروش : 1
 • مطالعه برررسی ارتباط بین بازده سهام و سود تقسیمی در بازار بورس

  10,000 تومان 8,000 تومان تعداد فروش : 33
 • ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه‌ی مدیران و اثربخشی سازمانی

  10,000 تومان 8,000 تومان تعداد فروش : 2
 • اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ به ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎنی در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎههای ﮐﺸﻮر

  10,000 تومان 8,000 تومان تعداد فروش : 0
 • نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان

  10,000 تومان 8,000 تومان تعداد فروش : 2
 • مقایسه روشهای انتخاب سهام به منظور کاراترین روش

  10,000 تومان 8,000 تومان تعداد فروش : 2
 • بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران به بنگاههای زودبازده و کار آفرین بانوان بر تولید و اشتغال در استان گلستان

  20,000 تومان 18,000 تومان تعداد فروش : 6
 • بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت منطبق با ISO 9001:2008 بر سیستم مدیریتی کارخانه تهران گوار

  20,000 تومان 18,000 تومان تعداد فروش : 3
 • تاثیر عناصر محصول و قیمت از عوامل آمیخته بازاریابی بر انتخاب برند تجاری در جهت خرید محصول

  20,000 تومان 18,000 تومان تعداد فروش : 0
 • شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی کارکنان شرکت مخابرات

  10,000 تومان 8,000 تومان تعداد فروش : 2
 • شناسایی شاخص های مناسب جهت ارزیابی پروژه های روستایی

  15,000 تومان تعداد فروش : 0